Styrk kommunikationen

og nå jeres strategiske mål

Strategisk kommunikation

– fra proces til produkt

Konow Kommunikation ejes og drives af Charlotte Konow. 

Jeg brænder for at hjælpe forskere og andre faglige eksperter med at formidle viden, så den bliver brugt i praksis. Det har jeg haft stor succes med som kommunikationschef i VIVE og KORA.

Der byggede jeg kommunikationen op helt fra bunden i to nye organisationer: Strategisk branding, web, sociale medier, presse, nyhedsbreve, events, rådgivning af ledelse og forskere – you name it.

Kommunikationstrategi og konceptudvikling

I kan overlade alle faser af kommunikationsarbejdet til mig. Jeg rådgiver ledelsen, udvikler planer og strategier – og omsætter visionerne til konkret kommunikation. Jeg hjælper bl.a. med:

 • Kommunikationstrategi, som understøtter organisationens forretning og overordnede formål
 • Webstrategi, pressestrategi, social mediestrategi – og derefter de praktiske handlingsplaner.
 • Facilitering af udviklingsprocesser – gerne via workshops og brugerinvolvering.
 • Forandringskommunikation – fx efter en fusion eller en anden stor organisationsforandring.
 • Nye koncepter og formater – fx på nyhedsbreve, magasiner, pjecer, web, events mm.

Interim kommunikationschef eller skarp rådgiver?

Mangler I en kommunikationsansvarlig, som udvikler og driver jeres kommunikation hele vejen rundt? Så rydder jeg kalenderen og træder til i en periode. Har I blot brug for en skarp analyse og et godt råd? Så klarer vi det nok på et møde eller to.

Jeg har et netværk af dygtige specialister, som jeg hiver ind, når opgaven kræver det. Så I får en fagligt optimal løsning, I er tilfredse med. Hver gang.

Praktiske kommunikationsopgaver?

Når I skal have implementeret strategierne og produceret konkret indhold, klarer jeg også det. Mit journalistiske håndværk er på plads. Jeg har 15 års erfaring som journalist og redaktør på bl.a. P1, P4, Deadline og Radioavisen. Jeg vinkler klart, skriver skarpt og er en erfaren redaktør, både digitalt og på print. Jeg hjælper bl.a. med:

 • Redaktøropgaver – koordinering, coaching og kvalitetssikring
 • Konferencer og andre events – planlægning og facilitering
 • Nyhedsbreve – skrive og redigere indhold
 • Pressearbejde – pressemeddelelser, ‘indsalg’ af historier, pressehåndtering 
 • Tekst og lyd – artikler, faktatekster og podcast både til web og print

 

Mine nøglekompetencer:

 

 • Særlig ekspertise: Forskningskommunikation og faglig formidling. Jeg hjælper dig og din organisation med at sætte jeres viden i spil, så den får impact og bliver brugt i praksis.
 • Primære vidensområder: Offentlig ledelse og styring, udvikling af den offentlige sektor, kommunaløkonomi, socialområdet, sundhedsområdet, beskæftigelsesområdet, børn og unge, skole og uddannelse, ældre- og handicapområdet, integration. Velfærdspolitik generelt.
 • Andre vidensområder: Bæredygtigt byggeri, klimatilpasning og digitalisering i byggebranchen. Bygge- og anlægsektoren generelt.
 • Ydelser: Strategisk kommunikation på alle niveauer i organisationen: rådgiver toplederen, hjælper med kommunikationsstrategier og konceptudvikling, faciliterer workshops og konferencer, arrangerer Folkemøde-events, er redaktør på jeres nyhedsbrev og får jeres gode historie på forsiden af avisen.

Hovedpunkter fra mit cv:

2017-2019 Kommunikationschef i VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

2012-2017 Kommunikationschef i KORA – Kommuner og Regioners Analyse og Forskning

2009-2012 Kommunikationschef i AKF – Anvendt KommunalForskning

2008 Redaktør og redaktionschef på Helsebladet og helse.dk

2003-2007 Redaktør på P1 Morgen og P1 Eftermiddag

1995-2003 Journalist og redaktør på DR P4 København, Deadline og Radioavisen

 

Kontakt

Ring og hør, hvordan jeg kan hjælpe dig og din organisation