Referencer

Kommunikationsrådgiver for DTU Byg

Bæredygtigt byggeri, digitalisering af bygninger og processer – og byggeri i Arktis under ekstreme klimaforhold. I et halvt år hjalp jeg DTU Byg med strategisk udvikling og drift af den interne og eksterne kommunikation. Jeg hjalp bl.a. med at rekruttere nye kompetente kommunikationskompetencer, satte de første numre af DTU Byg Analyse i søen, fik sat gang i en reorganisering af hjemmesiden og en del mere.

Anne Christiansen, administrationschef på DTU Byg:

På Institut for Byggeri og Anlæg har vi haft fornøjelsen af at have Charlotte tilknyttet som kommunikationsrådgiver fra maj til oktober 2019. Charlotte havde til opgave at koordinere og prioritere kommunikationsopgaver på instituttet, producere konkrete kommunikationsprodukter, rådgive instituttets ledelse samt forskere i kommunikationsspørgsmål samt facilitere diverse udviklingsprojekter.

Charlotte formår virkelig at løfte organisationen til et andet niveau, og vi har været meget tilfredse med den høje grad af handling og eksekvering. Charlotte har på imponerende og hurtig vis skabt respekt for sin person, dels fordi hun er meget behagelig men også fordi man i mødet med Charlotte oplever professionalisme og et højt kompetenceniveau.

Vi giver derfor Charlotte vores bedste anbefalinger.

Ny kommunikationsplan i VIVE Campbell

VIVE Campbell ønskede øget synlighed omkring deres forskning. Målet var, at centrale interessenter skulle have bedre kendskab til VIVE Campbell, og deres forskningsresultater skulle anvendes mere i praksis.

I efteråret 2018 udarbejdede jeg en kommunikationsplan for VIVE Campbell. Jeg stod for hele processen, som bl.a. bestod i en workshop, hvor VIVE Campbells mål, målgrupper, valg af kanaler mm. blev klarlagt.

I dag fortæller VIVE Campbell om nye forskningsresultater i pressen og i nyhedsbreve, og de har et fast temasite, hvor de væsentligste Campbell-rapporter bliver formidlet.

Hans Hummelgaard, chef for VIVE Campbell:

Charlotte planlagde og faciliterede en workshop, hvor målet var at styrke VIVE Campbells kommunikation. Det fungerede rigtig godt. Hun var meget systematisk og sikrede, at vi fik diskuteret alle de centrale spørgsmål, og hun fik alle til at deltage aktivt.

Charlotte var meget resultatorienteret og efter mødet udarbejdede hun en kommunikationsplan, som vi nu er i fuld gang med at føre ud i livet. Den proces, Charlotte stod for, vil helt klart bidrage til at gøre VIVE Campbell mere synlig i offentligheden fremadrettet.

 

Seminar om økonomistyring af tværgående løsninger i kommunerne

I marts 2019 afholdt VIVE et heldagsseminar om økonomistyring af tværgående løsninger, som var målrettet ledere og medarbejdere i økonomifunktioner i kommunerne.

Seminaret blev arrangeret i samarbejde med Partnerskab for God Økonomistyring i Kommunerne. Det blev afholdt i KL-Huset i København med cirka 110 deltagere. Jeg stod for den praktiske planlægning af seminaret og var ordstyrer på dagen.

Camilla T. Dalsgaard, projektchef i VIVE:

Charlotte hjalp os med at planlægge og facilitere et seminar om kommunal økonomistyring, hvor mere end hundrede økonomifolk kom for at få viden og inspiration. Jeg var meget tilfreds med Charlottes indsats, og jeg synes, at hun supplerede os fagfolk rigtig godt.

Jeg ringer meget gerne efter hende næste gang, vi skal have hjælp til at tilrettelægge noget lignende.

Photo by Joanna Kosinska

Kontakt

Ring og hør, hvordan jeg kan hjælpe dig og din organisation