Serviceeftersyn af jeres kommunikationsindsats:
Får I nok værdi for pengene?

Et servicetjek af jeres kommunikation

Bruger I en del tid og penge på kommunikation, men er lidt usikre på, om I prioriterer kræfterne helt rigtigt? Så er I ikke alene. I mange organisationer er kommunikationsindsatsen knopskudt over lang tid og prioriteringen er opstået sådan lidt ”af sig selv” henad vejen.

Et serviceeftersyn giver jer overblik over jeres kommunikationsindsats, så I kan se, om I udnytter ressourcerne optimalt: Prioriterer I de strategisk vigtige indsatser højest? Når I godt nok ud til jeres centrale målgrupper? Får I et tilfredsstillende udbytte af indsatsen?

Hvad indeholder et serviceeftersyn?

Serviceeftersynet kortlægger jeres kommunikationsindsats med afsæt i seks kernespørgsmål:

HVORFOR?

Hav et klart mål med jeres kommunikation, der understøtter forretningsstrategien – Hvad vil I have ud af at kommunikere? Hvilken værdi skal det tilføre jeres forretning/organisation?

HVEM?

Skarpt fokus på mål og målgrupper: Hvis I har defineret jeres strategiske mål med at kommunikere – hvem er det så vigtigst at kommunikere til og med for at nå i mål?

HVAD?

Hvad vil I kommunikere? Og hvad skal modtagerne have ud af det? Hvis I skal fange og fastholde jeres målgrupper, skal I formidle et indhold, der har værdi for dem. Har I guld på hylderne, som ikke kommer ud og til gavn for målgrupperne i dag?

HVOR?

Vælg de kanaler, der passer til jeres strategiske mål, målgrupper og indhold. Det skal typisk være der, hvor målgrupperne er i forvejen. En hjemmeside eller et magasin kræver, at målgrupperne selv aktivt opdager og opsøger disse medier. Måske skal I hellere være på Facebook, LinkedIn, i avisen eller på Folkemødet, hvis det er dér, jeres målgrupper er til stede i forvejen?

HVORDAN?

Hvordan kommunikerer I bedst til – og med – de målgrupper, I har? Er målgruppen unge på erhvervsuddannelser er løsningen måske små videoer på snapchat eller brug af influencers. Hvis målgruppen er ledere i den offentlige sektor, skal I nok snarere holde oplæg på KL-konferencer eller skrive debatindlæg i Altinget.

HVOR MEGET?

Effektiv kommunikation kræver ressourcer. Hvor meget er I villige til at bruge på sagen? Prioritér indsatsen, så den passer til de ressourcer, I vil bruge. Et dårligt nyhedsbrev hver uge, som er redigeret af den yngste student på kontoret, kan risikere at have ingen – eller ligefrem negativ – effekt på målgruppen. Så skal I måske hellere have færre tiltag, som er strategisk bevidste og formidlingsmæssigt gennemarbejdede.

 

Hvordan foregår et serviceeftersyn?

Serviceeftersynet kan tilrettelægges individuelt efter jeres behov, men det vil typisk bestå af:

En foranalyse

En foranalyse, hvor jeg dykker ned i fakta og nøgletal om jeres kommunikation. Jeg danner mig et indtryk af, hvem I kommunikerer til, hvor og hvordan – og hvordan I performer.

En workshop

En workshop, hvor ledelse, kommunikatører og andre nøglepersoner deltager. Jeg faciliterer processen, hvor vi sammen søger vi svar på de centrale spørgsmål: Hvor er I særligt stærke, og hvad kan I med fordel tage fat i og gøre anderledes fremadrettet?

Opfølgning: Hvordan kommer I videre?

En skriftlig tilbagemelding med et sammenkog af det, vi i fællesskab har fundet ud af på workshoppen samt vigtige pointer fra foranalysen. Derudover holder vi et opfølgende møde, hvor vi taler om, hvordan I kan komme videre herfra.

 

 

Kontakt

Ring og hør, hvordan jeg kan hjælpe dig og din organisation